Quan parlem o llegim, normalment fem moltes elisions de vocals. Així, escrivim Quina hora és? però sovint pronunciem [kin’hoſ’és]. Ara bé, en l’escriptura solament marquem algunes elisions amb apòstrof o amb les contraccions (l’aigua del pou).

L’apòstrof és el signe gràfic que utilitzem per indicar que elidim una vocal d’un mot en contacte amb la vocal d’un altre mot (L’aranya penja d’un fil).

Ortografia de l’apòstrof

Els articles

S’apostrofen Exemples
Els articles definits el, la i els articles personals en, na davant els mots que comencen amb vocal o hac. l’aire, l’hora, l’hivern, l’home l’Ignasi, Castellar de n’Hug
L’article femení la davant de i, u, hi, hu tòniques. l’illa, l‘ungla, l’hípica, l’Índia
Davant les xifres començades amb so vocàlic. l’1 de maig, l’11 d’abril, l’11è aniversari
Davant les sigles que comencen amb so vocàlic. l’IPC, l’IVA, l’ESO, l’IEC, l’UCI
l’
€, l’H2O, l’Xbox
No s’apostrofen Exemples
L’article femení la davant de paraules femenines que comencen amb i, u, hi, hu àtones. la indústria, la unió, la humitat, la història
Davant de paraules que comencen amb un diftong creixent (i o hi + vocal). el iogurt, la hiena, el iot, la iaia
Davant el nom de les lletres. la a, la o, la ema, la ela, la hac
 La paraula una quan indica l’hora. És la una del migdia
Davant el prefix a- quan significa negació, ja que podria produir confusió. la asimetria (la simetria)
la anormalitat (la normalitat)
la ira (la lira)
Davant les sigles femenines que comencen amb i o u la UGT, la UNESCO, la ITV

 

La preposició de

S’apostrofa Exemples
S’apostrofa davant els mots començats amb vocal o hac, excepte quan va davant l’article masculí (el, els), que llavors es contreu (del, dels) Viu d’il·lusions.
No està d’humor.
El diari del dia d’avui.
El gos dels Baskerville.
No s’apostrofa Exemples
Davant les paraules que comencen amb un diftong (i o hi + vocal) exercici de ioga
pastís de iogurt
petjades de hiena

També s’apostrofen alguns pronoms febles( m’agrada, s’estimen, t’escriu…) però els estudiarem el curs que ve.

Exercicis:

1. Col·loqueu l’article davant dels mots següents:
____herba ____ena ____hulla ____hipoteca
____indústria ____hoquei ____iode ____esmòquing
____urna ____Índia ____himne ____11
____infermeria ____illa ____universitat ____única
____hipertensió ____hiena ____iogurt
____XI ____iaio ____il·lusió
2. Formeu un sintagma agafant un element de cada columna:
Ex.
oficina                                                     informació        oficina d’informació
partit                                                       iode _____________________
exercicis                                                 urgència _____________________
tintura
                                            de                 intel·ligència _____________________
cursa                                   d’                  ioga _____________________
test                                                                 hoquei _____________________
eixida                                                              iots _________________
3. Torneu a escriure els grups següents en singular:
les ungles,  els ianquis,  les importàncies,  els hospitals,  les úlceres
les innovacions,  els humoristes,  les intencions,  els iugoslaus,  les universitats
les economies,  les esperances,  les ideologies,  les immoralitats,  les hienes
els iogurts,  les intrigues,  les emes,  les hipoteques,  els insults.
4.  Escriviu “el”, “la” o “l’”, segons que convinga, en els espais buits de les
frases següents:
a. Has presentat ____instància al porter?
b. Aquest estiu aniré a ____illa de Formentera.
c. Qui ha vist ____impermeable de Pere?
d. T’espere davant de ____universitat a ____una.
e. ____Immaculada i ____Isidre van a ____Índia, aquest estiu.
f. No hi ha res a dir ni de ____una ni de ____altra: totes dues compleixen.
g. ____humitat de la comarca li feia mal als ossos.
h. Quan ____infermera es va acostar amb ____injecció, el xiquet es va escapar
corrents.
i. ____Ajuntament hauria d’arreglar ____il·luminació d’aquest carrer.
j. Em volia convéncer de ____ utilitat del seu invent.

5. Completa les frases següents amb els articles i les preposicions corresponents.

_________dia dotze mes que ve, anirem excursió _________Alps.

Treu llibres________ armari i posa’ls__________ tauleta nit.

________avi meus amics escolta sempre________ notícies ràdio.

__________seu sant,________ Àngel,  li regalarem un disc.

Havien perdut__________ orientació i anaven molt espantats __________ boscos i muntanyes.

Es va ensorrar ________ torre de església.

Ho he copiat_______ índex.

Dóna-ho_________ Isabel.

El pitjor mal________ humanitat.

Era un gran defensor__________ idioma.