Camí

Pàgina d'inici » Continguts i temporització 4 ESO

Continguts i temporització 4 ESO

CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ 4t ESO

1a AVALUACIÓ

BLOC 1 

 1. LECTURA DE TEXTOS. El pròleg. 
 2. TEXTOS FUNCIONALS.  La recensió i la crítica
 3. LLENGUA I SOCIETAT Les varietats i els registres de la llengua.   
 4. LES PROPIETATS DEL TEXT El text, unitat de comunicació 
 5. TÈCNIQUES I HABILITATS.  La planificació de l’escrit 
  1. GRAMÀTICA Els constituents de l’oració 
  2. ORTOGRAFIA La a i la e, la o i la u
  3. TEMPS VERBALS Verbs irregulars de la 1a conjugació 
 6. LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA:
  1. LA RENAIXENÇA (1833-1892) 
   1. El llegat del segle xviii 
   2. El segle xix, entre el Romanticisme i el realisme
   3. El moviment de la  Renaixença
   4. Jacint Verdaguer, el poeta romàntic
   5. Àngel Guimerà, el gran dramaturg de la  Renaixença
   6. Narcís Oller, el novel·lista de la realitat. 
  2. EL RACÓ DEL CONTE.  El mariner de Sant Pau, de Jacint Verdaguer
  3. CRONOLOGIA HISTÒRICA

 BLOC 2 

 1. LECTURA L’article d’opinió.
 2. TEXTOS ADMINISTRATIUS.  La instància, la carta i els formularis  
 3. LES PROPIETATS DEL TEXT L’adequació 
 4. TÈCNIQUES I HABILITATS.  La redacció i la revisió 
  1. LÈXIC.  Els neologismes i les abreviacions 
  2. GRAMÀTICA.  Les funcions sintàctiques i els pronoms febles 
  3. ORTOGRAFIA.  L’accentuació  
  4. TEMPS VERBALS.  Verbs de la 2a conjugació 
 5. LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA:
  1. EL MODERNISME (1892-1911) I L’ESCOLA MALLORQUINA (1900-1936) 
   1. El tombant de segle
   2. El moviment del Modernisme
   3. Joan Maragall, poeta vitalista i compromès
   4. Santiago Rusiñol, l’artista total
   5. Víctor Català, narradora del món rural 
   6. L’Escola Mallorquina
  2. EL RACÓ DEL CONTE.  Les Senyoretes del Mar, de Joaquim Ruyra .
  3. CRONOLOGIA HISTÒRICA

2a AVALUACIÓ

BLOC 3 

 1. LECTURA El bloc de divulgació científica.  
 2. TEXTOS FUNCIONALS. Els textos instructius 
 3. LES PROPIETATS DEL TEXT La coherència. 
 4. TÈCNIQUES I HABILITATS L’exposició oral  
  1. GRAMATICA. Combinacions de pronoms febles 
  2. ORTOGRAFIA Les consonants oclusives 
  3. TEMPS VERBALS.  irregulars de la 2a documentació de conjugació 
 5. LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA:
  1. EL NOUCENTISME I LES AVANTGUARDES (1906-1939)
   1. Les primeres dècades del segle xx
   2. El Noucentisme, un programa cultural al nou segle
   3. Josep Carner, príncep dels poetes
   4. Josep Maria de Sagarra, creador dels poemes dramàtics
   5. 5. Josep Pla, la memòria literària contra l’oblit 
   6. Els moviments d’avantguarda
   7. Joan Salvat-  Papasseit, entre la tradició i l’avantguarda
  2. EL RACÓ DEL CONTE.  La història de Carrau, de Josep Pla 
  3. CRONOLOGIA HISTÒRICA

BLOC 4 

 1. LECTURA El reportatge
 2. TEXTOS ADMINISTRATIUS La carta de presentació, el currículum i l’entrevista de feina
 3. LES PROPIETATS DEL TEXT La cohesió 
  1. LÈXIC. Mots hereditaris, cultismes i manlleus 
  2. GRAMÀTICA. L’oració composta Oracions coordinades, juxtaposades i subordinades
  3. ORTOGRAFIA  La essa sonora i la essa sorda 
  4. TEMPS VERBALS Modes Imperatiu i subjuntiu 
 4. LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA:
  1. LA CLANDESTINITAT LA RESISTÈNCIA (1939-1975) 
   1. La dictadura franquista
   2. La poesia durant l’època franquista
   3. Salvador Espriu, símbol de la resistència 
   4. Miquel Martí i Pol, el poeta de la realitat social i l’experiència 
   5. El teatre durant l’època franquista 
   6. La narrativa durant l’època franquista 
   7. Mercè Rodoreda, la gran novel·la-llista del segle xx 
   8. Pere Calders, el renovador del conte 
  2. EL RACÓ DEL CONTE  .  EI principis de la saviesa, de Pere Calders, …. 
  3. CRONOLOGIA HISTÒRICA 

3a AVALUACIÓ

BLOC 5 

 1. LECTURA. La divulgació filosòfica.
 2. TEXTOS FUNCIONALS El debat. 
 3. LES PROPIETATS DEL TEXT La connexió.  
 4. TÈCNIQUES I HABILITATS La presa d’apunts.  
  1. GRAMÀTICA Les oracions subordinades adjectives substantives.  
  2. ORTOGRAFIA Les consonants fricatives I africades palatals. 
  3. TEMPS VERBALS Verbs de la 3a conjugació .
 5. LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA:
  1. LA RECUPERACIÓ I LA POSTMODERNITAT (1975  -2015).  POESIA I TEATRE
   1. La instauració de la democràcia a Espanya
   2.  La postmodernitat 
   3. La poesia a partir dels anys setanta
   4. Maria-Mercè Marçal, la reivindicació d’una veu femenina  
   5. Joan Margarit, el sentiment de la memòria posat al descobert.
   6. El teatre a partir dels anys setanta 
   7. Josep M. Benet i Jornet, una vida dedicada al teatre 
  2. CRONOLOGIA HISTÒRICA 

BLOC 6 

 1. LECTURA 
 2. LES PROPIETATS DEL TEXT La correcció lingüística.
  1. GRAMÀTICA Les oracions subordinades adverbials.
  2. ORTOGRAFIA.  Les consonants nasals, ta lletra h i la ela geminada.  
  3. TEMPS VERBALS.  L’infinitiu, el gerundi i el participi 
 3. LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA:
  1. LA RECUPERACIÓ I LA POSTMODERNITAT (1975-2015).  NARRATIVA 
   1. La narració a partir dels anys setanta. 
   2. Maria Barbal, la memòria d’una època
   3. Jaume Cabré, un artesà de la tècnica narrativa 
   4. Quim Monzó, l’autor més emblemàtic de la postmodernitat.
  2. EL RACÓ DEL CONTE.  Febre, de Quim Monzó
  3. CRONOLOGIA HISTÒRICA 
A %d bloguers els agrada això: